Palvelua terveytesi tueksi

Meiltä saat monipuoliset terveyden ja hyvinvoinnin palvelut. Autamme lääke- ja reseptiasioissa ja neuvomme tuotteiden valinnassa. Lisäksi olemme tukenasi terveytesi ylläpidossa ja lääkehoitosi onnistumisessa. Tervetuloa palveltavaksi!

Reseptintoimitus

Reseptilääkkeet toimitetaan viidessä palvelupisteessä, joissa voit keskustella apteekkimme ammattilaisen kanssa omaan lääkitykseesi liittyvistä kysymyksistä kaikessa rauhassa. Moderni lääkerobotti tekee reseptien toimituksesta joutuisan. Lääkehaku -palvelusta voit tarkistaa lääkkeiden hinnat, KELA-korvaukset sekä apteekkikohtaisen varastotilanteen.

Reseptien uusiminen

Reseptien uusiminen tapahtuu kanta.fi -palvelun kautta. Halutessasi saat puhelimeesi tekstiviestin, kun reseptit ovat uusittu.

Lääkkeiden annosjakelu

Apteekkimme kautta on mahdollista saada lääkkeet koneellisesti annosjaeltuna. Tämä palvelu auttaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä selviytymään päivittäisestä lääkehoidostaan kotona. Ennen annosjakelun aloittamista asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan.
Annosjakelupalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekistamme pakattuina käteviin kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palvelu vähentää lääkehävikkiä ja usein myös pienentää lääkemenoja. Samalla voimme seurata kokonaislääkityksen tilannetta ja lääkkeiden yhteensopivuutta. Palvelu on maksullinen. Lue lisää annosjakelupalvelusta osoitteesta Dosse.fi

Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuksessa selvitetään reseptitietojen tai lääkelistan perusteella käytössä olevien lääkkeiden yhteensopivuus, mahdolliset päällekkäislääkitykset, iäkkäille sopimattomat lääkkeet sekä annosten ja lääkkeenottoaikojen tarkoituksenmukaisuus. Asiakas saa itselleen kirjallisen raportin, jossa yksilöidään merkittävimmät epäkohdat ja neuvotaan toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Palvelu sopii erityisesti asiakkaille, joilla on:

 • Säännöllisessä käytössä yhtä aikaa useita lääkevalmisteita
 • Useita hoitavia lääkäreitä (esim. terveyskeskus, sairaala, yksityislääkäri)
 • Tunne siitä, ettei lääkitys ole välttämättä kohdallaan

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on laaja palvelukokonaisuus, jossa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa selvitetään asiakkaan lääkehoitoon liittyvät tekijät. Arviointi pureutuu potilaan lääkehoidossa havaittuihin ongelmiin ja riskitekijöihin. Selvityksen lisäksi laaditaan selkeä toimenpide-ehdotus lääkityksen kuntoon saattamiseksi. Arvioinnin suorittaa lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden suorittanut proviisori tai farmaseutti. Kokonaisarviointi on suunnattu erityisesti:

 • Iäkkäille, joilla on lääkitykseen liittyvä ongelma; esim. käytössä paljon lääkkeitä, useita sairauksia, useita lääkäreitä, haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia, vointi huonontunut äkillisesti, lääkkeiden käyttö vaikeaa, lääkkeiden liika- tai alikäyttöä, huono hoitoon sitoutuminen
 • Kotihoidon piiriin ja pitkäaikaishoitoon tuleville uusille asiakkaille

Kysy tarkistuksesta ja kokonaisarvioinnista lisää apteekista!

Lääkejätteiden vastaanotto

Apteekki ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä. Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:

 • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
 • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
 • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodix-tabletit sekä Betadinevalmisteet.
 • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
 • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
 • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja.

Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Kansanterveystyö

Apteekissamme on astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöt, joilla on erikoiskoulutus ja uusin tieto näiden sairauksien lääkehoidosta. Yhdyshenkilöiltä saat lääkeneuvonnan lisäksi myös ohjeita sairauteesi vaikuttavista elintavoista.

Tietosuojaseloste