Lääkityksen tarkistus (Mite)
Lääkityksen tarkistuksessa selvitetään reseptitietojen tai lääkelistan perusteella käytössä olevien lääkkeiden yhteensopivuus, mahdolliset päällekkäislääkitykset, iäkkäille sopimattomat lääkkeet sekä annosten ja lääkkeenottoaikojen tarkoituksenmukaisuus. Asiakas saa itselleen kirjallisen raportin, jossa yksilöidään merkittävimmät epäkohdat ja neuvotaan toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Palvelu sopii erityisesti asiakkaille, joilla on:
• Säännöllisessä käytössä yhtä aikaa useita lääkevalmisteita
• Useita hoitavia lääkäreitä (esim. terveyskeskus, sairaala, yksityislääkäri)
• Tunne siitä, ettei lääkitys ole välttämättä kohdallaan  
Hinta 130 €

Lääkehoidon kokonaisarviointi (Forte)
Lääkehoidon kokonaisarviointi on laaja palvelukokonaisuus, jossa yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa selvitetään asiakkaan lääkehoitoon liittyvät tekijät. Arviointi pureutuu potilaan lääkehoidossa havaittuihin ongelmiin ja riskitekijöihin. Selvityksen lisäksi laaditaan selkeä toimenpide-ehdotus lääkityksen kuntoon saattamiseksi. Arvioinnin suorittaa lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden suorittanut proviisori tai farmaseutti. Kokonaisarviointi on suunnattu erityisesti:
• Iäkkäille, joilla on lääkitykseen liittyvä ongelma; esim. käytössä paljon lääkkeitä, useita sairauksia, useita lääkäreitä, haittavaikutuksia, yhteisvaikutuksia, vointi huonontunut äkillisesti, lääkkeiden käyttö vaikeaa, lääkkeiden liika- tai alikäyttöä, huono hoitoon sitoutuminen
• Kotihoidon piiriin ja pitkäaikaishoitoon tuleville uusille asiakkaille   
Hinta 530 €. Kysy tarkistuksesta ja kokonaisarvioinnista lisää apteekista!

Yhteistyössä: Pro dosis - paremman lääkehoidon puolesta (www.prodosis.fi)